Az Év Tájépítésze Díj és az Év Junior Tájépítésze Díj díjszabályzat

A Magyar Építész Kamara Táj‐ és Kertépítészeti Tagozata (MÉK‐TKT), a Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ) és a Wienerberger Téglaipari Zrt. a Semmelrock stein + design Burkolatkő Kft. jogutódjaként, mint díjalapítók, meghirdetik az ÉV TÁJÉPÍTÉSZE‐DÍJAT és az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE‐DÍJAT az alábbi feltételekkel:

 

A PÁLYÁZAT IDŐVONALA

2024. február 12.         A pályázat  közzététele

2024. február 26.         A jelölések beérkezésének határideje

2024. február 27.         Jelöltek értesítése, és felkérése a pályázásra

2024. március 19.        Pályázást elvállaló Jelöltek portfólióinak beküldési határideje

2024. március 26.        Az 5 döntős értesítése, a közönség szavazás megnyitása

2024. április 8.              Döntőbe került pályázó teljes elvárt, kiegésztendő dokumentációjának feltöltése

2024. április 15.            Junior pályázatok beérkezési határideje

 

 

I. ÉV TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ

1. §

A díj célja

A díj egy alkotó, vagy a pályázati portfólióban meghatározó szerepet játszó alkotótársak együttes, legfeljebb 10 évre kiterjedő, kiemelkedő teljesítményének díjazását szolgáló szakmai elismerés. Aktív, teljesítőképességének csúcsán álló kollégák díja, amely hangsúlyozottan nem életműdíj, hanem egy rövidebb, de produktív periódus rangos szakmai elismerése, a szakmai önbecsülés növelője, nagyobb teljesítményre ösztönző erő, a szakmán belüli kohézió egyik motorja, mely a szakmaközi kapcsolatok építését is szolgálja, egyben korszerű kommunikációs eszközöket felvonultató PR felület.

A díj kifejezetten - az alkotó vagy alkotótársak szakmai munkásságát bemutató - portfólió szemléletű és nem projektalapú. A pályázónak be kell mutatnia, hogy a pályázati periódusban milyen elméleti vagy gyakorlati módon járult hozzá a tájépítészethez, mint általa gyakorolt hivatáshoz.

 

2. §

A díjazottak köre

ÉV TÁJÉPÍTÉSZE‐DÍJ‐ban részesülhet minden magyar állampolgárságú, tájépítész végzettségű (vagy ezek jogelődjeként értelmezhető) szakmagyakorló, aki 5 évig ilyen díjban nem részesült, teljesíti a mindenkori díjszabályzatban és az adott évi kiírásban szereplő feltételeket, illetve nem tagja a jelölteket értékelő zsűrinek, nem rokona vagy közvetlen munkatársa az adott évben felkért zsűritagoknak. A pályázaton természetes személyek indulhatnak. Indulhat egyéni alkotó, alkotói páros, vagy csapat, kizárólag abban az esetben, ha a beadott pályamunkákat minden esetben együtt hozták létre. Tervező Iroda nem indulhat a versenyen.

 

3. §

Az Év Tájépítésze pályázatok díjazása

 1. Az Év Tájépítésze a Wienerberger Téglaipari Zrt.  által felajánlott nettó 1.000.000 Ft összegű pénzdíjban és az elismerést igazoló dísz oklevélben részesül. Megkapja az Év Tájépítésze díj objektet.
 2. A közönségszavazás nyertese értékes tárgy nyereményben részesül.
 3. Az öt legjobb, döntőbe került pályázó Év Tájépítésze feliratú, képzőművészetileg kidolgozott emléktárgyat kap, valamint a győztesen kívüli, további négy döntős nettó 250. 000,- Ft díjazásban részesül.
 4. Alkotótársak a díjat megosztva kapják meg.
 5. A közönségdíjas további nettó 250.000 Ft díjazásban részesül.

 

4. §

A díjra jelölés menete

 1. Az alapítók évente felhívást tesznek közzé a médiában és saját közösségi média felületeiken, valamint az evtajepitesze.hu honlapon, jelen díjszabályzat alapján.
 2. A felhívást követően az evtajepitesze.hu honlapon jelölést tehet a díjazott személyére bármely természetes személy, beleértve ebbe, hogy bárki önnönmagát is jelölheti.
 3. A jelölteket a kiíró rendszerezi, a kiírásnak való megfelelést ellenőrzi és ezek alapján hivatalosan felkéri a díj odaítélését szolgáló pályázaton történő indulásra.
 4. A jelölt saját akaratából, a kiíró felkérésére indul a megmérettetésen, pályázati anyagának a díj honlapjára történő feltöltésével egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyag szavazás céljából online felületeken, sajtótermékekben az alkotók nevével együtt megjelenjen, a díjalapítók pedig forrás megjelölése mellett azokat esetlegesen felhasználják kommunikációjukban (kiállítás, kiadvány, saját web, média, hírlevél, konferencia, referencia bemutatás, stb.)
 5. A felkérést elfogadók köre titkos.
 6. A pályázat regisztrációs díjhoz nem kötött.

 

5. §

A pályázat első fordulója

 1. A felkéréssel egy időben, az evtajepitesze.hu weboldalon önálló, védett felületen a felkért pályázók számára elérhetővé válik a portfólió feltöltése. A jogosultságot emailcímhez kötve adja meg a kiíró.
 2. A felkért pályázók 10 évesnél nem régebbi munkák (terv, megvalósult alkotás, tanulmány, művészeti projekt, kutatás, publikáció, stb.) bemutatásán keresztül adnak számot munkásságukról. A pályázati anyag 3 részből áll:
 3. Elsőként egy rövid ars poetica jellegű, legfeljebb 3000 karakteres, magyar nyelven megírt összefoglaló feltöltése a pályázatfeltöltő oldal kijelölt részébe, melyben a pályázó megfogalmazza, hogy mivel és miért kíván pályázni az Év Tájépítésze Díj elnyerésére. Másodikként ennek a szöveges ismertetőnek a mellékleteként legalább 10, legfeljebb 20 db kép csatolása szükséges, melyek alátámasztják, erősítik a szöveges részben leírtakat. A képek lehetnek egyszerűen fotók, tervlapok (szintén .jpg file-ként), plakátok, egyéb technikával készített vizuális megoldások (minden esetben .jpg file-ként feltöltve) Harmadsorban egy 8-12 oldalból álló PDF, melynek stílusa szabadon választott, és a pályázati anyagot egy kerek egészként mutatja be. Az úgynevezett portfólió megmutatja azt is, hogy a pályázó milyen minőségben tudja prezentálni az eltelt szűkebb évtized alatt elkészült elméleti, és vagy gyakorlati munkáit.
 4. A PDF-ek formai követelménye: esetleges későbbi nyomtatás miatt 300 dpi-vel gyártott, fekvő formátumú, HD képarányú lapok. Feltöltéskor: 1080x1920 képpont méretezéssel, 72 dpi mentési paraméterrel. Nem összefűzve, hanem külön oldalanként.
 5. A feltöltött pályaművek a zsűrizés lezárultáig nem nyilvánosak, azokat kizárólag a felkért zsűri tagjai tekinthetik meg, illetve értékelhetik a honlap zárt felületén 1‐10‐ig terjedő pontozással. Az első forduló eredményeként az 5 legmagasabb pontszámot elérő pályázó kerül be a döntőbe.
 6. Az öt döntős értesítése után a feltöltött anyagok lesznek láthatóak a közönségszavazáskor is.
 7. A zsűri tagjai a benyújtott pályaművek pontozásáról, sorrendjéről az aktuális év kiírása szerinti dátumig döntést hoznak. A sorrend a díjátadó gálaműsor időpontjáig titkos.

 

6. §

Közönségszavazás

 1. Az előzsűrizést követően az 5 döntős pályázó anyaga – sorrendiség nélkül, abc sorrendben – nyilvánossá és bárki számára értékelhetővé válik az evtajepitesze.hu nyilvános felületén.
 2. A közönségszavazáson szavazni bárkinek lehet, a szavazás a gálaműsort megelőző napon éjfélkor zárul le.

 

7. §

A pályázat második fordulója

 1. A második forduló előtt kiíró minden döntőbe jutott pályázóval egyezteti a további feladatokat. (lásd 2. pont speciális anyagok küldése)
 2. A zsűri szakmai értékelés keretében személyesen, közösen, újra áttekinti a beadott portfóliókat és kialakítja az előzetes véleményét közvetlenül a Gála előtt.
 3. A döntő egy nyilvános gálaműsor keretében kerül megrendezésre a díjszabályzat III. fejezetének 1. §‐ában meghatározott módon.A zsűritagok a döntősök részvételével megtartott pódium beszélgetést követően visszavonulnak, értékelik a döntősök anyagait, és többségi szavazással végső döntést hoznak az ÉV TÁJÉPÍTÉSZE személyéről.
 4. A zsűri elnöke a végső döntést követően a gálaműsoron nyilvánosan megnevezi az Év Tájépítészét.
 5. A kiíró szándéka szerint minden zsűritag jelenléti szavazással vesz részt a zsűrizés 2 fordulójában.
 6. Külföldön tartózkodó, vagy személyesen megjelenni nem tudó zsűritagok esetében kiíró biztosítja a technikai feltételét annak, hogy a jelen nem levők teljes körűen részt tudjanak venni a szavazáson.

 

8. §

A zsűrizés menete

 1. Első körben, a pályázati anyagok ismeretében, illetve a pódiumbeszélgetést meghallgatva a zsűri tagjai a pályázók anyagát értékelik, egy szakmai beszélgetés keretében megvitatják, majd titkosan, egyénileg papíralapon szavaznak, melyet kiíró a helyszínen ellenőriz, és eredményét a zsűri tudomására hozza.
 2. Amennyiben egyértelmű többség alakul ki, mert egy pályázó megszerzi legalább a zsűri 2/3-ának szavazatát, a győztes kihirdetésre kerül.
 3. Amennyiben nem alakul ki ilyen többség, a zsűri bármely tagja (nem kötelező jelleggel) érvelhet az általa legjobbnak ítélt pályázat mellett (semmiképpen sem valamelyik pályázati anyag ellen).
 4. Amikor minden felszólalni kívánt zsűritag megtette hozzászólását, sor kerül a végszavazásra, ezúttal már csak kézfeltartással, melynek során elegendő a szavazatok felének egyértelmű megszerzése.

Amennyiben a végszavazással sem kapja meg egyik pályázó sem a szavazatok több, mint 50%-át, akkor újra nyílt szavazás következik, melyben a két, legtöbb voksot begyűjtő pályázóról lehet már csak szavazni, közülük pedig a több szavazatot szerző lesz az Év Tájépítésze.

 

9. §

A zsűrizés szempontjai

A tájépítészeti szakterület szerteágazósága maga után vonja, hogy az egyes pályázatok pusztán vizuális‐esztétikai szempontból összehasonlíthatatlanok. A teljesség igényével készített portfólió azt a célt szolgálja, hogy a pályázó maga, vagyis sajátos gondolkodásmódja, személyisége, teljesítménye, egyenletes teljesítőképessége, példaértékűsége ezeken keresztül értékelhető legyen, akár kisebb, akár nagyobb léptékű, akár elméleti vagy egyéb munkákat mutat be. Éppen ezért a zsűri elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbiakat vizsgálja:

 1. szakmai innováció, újítás, újszerűség,
 2. társadalmi hatásosság, korszerűség,
 3. integratív szemléletmód,
 4. példaérték,
 5. problémamegoldás,
 6. fenntarthatóság
 7. szakmapolitikai eredmény,
 8. hagyományos tájépítészeti értékek érvényesülése, klímatudatosság

 

II. ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE‐DÍJ

10. §

A díj célja

A díj egy alkotó, egyetlen, évente meghatározott ötletpályázati felhívás alapján kidolgozott projektjének díjazása. Az elismerés az egyetemi éveiket töltő, valamint az aktív, kreatív fiatal, pályakezdő tájépítészek díja, amely egyben a kiemelkedő tehetségek bemutatkozását, szakmai önbecsülésük növelését szolgálja, nagyobb teljesítményre ösztönző erő, a szakma generációkon átívelő kohéziójának erősítője, mely a szakmaközi kapcsolatok építését is szolgálja, egyben korszerű kommunikációs eszközöket felvonultató PR felület.

 

11. §

A díjazottak köre

ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE‐DÍJ‐ban részesülhet minden magyar állampolgárságú, tájépítész hallgatói státuszú vagy végzettségű alkotó, aki 3 évig ilyen díjban nem részesült, legfeljebb 3 éve diplomázott, teljesíti a mindenkori díjszabályzatban és az adott évi kiírásban szereplő feltételeket, illetve nem tagja a jelölteket értékelő zsűrinek és nem rokona az adott évben felkért zsűritagoknak.

 

12. §

Az Év Junior Tájépítésze pályázatok díjazása

 1. Az Év Junior Tájépítésze a Wienerberger Téglaipari Zrt. által felajánlott 250. 000, Ft nettó díjazásban részesül, valamint képzőművészetileg kidolgozott emléktárgybat kap.
 2. Az alapító tagok nem zárják ki egyéb támogatók által adományozott különdíjak, vagy díjszponzorizáció lehetőségét sem, a támogatók köréről azonban közösen egyeztetnek, és azok ajánlkozását a díjalapítók képviselőinek egyhangú pozitív döntése esetén fogadják be.
 3. Egy alkotó adhatja be a pályaművet, tervezői csoport jelentkezése nem fogadható el.

 

13. §

A díjra jelentkezés menete

 1. Az alapítók évente felhívást tesznek közzé az egyetemi hirdetési felületeken és saját honlapjaikon, valamint az evtajepitesze.hu honlapon jelen díjszabályzat alapján.
 2. A felhívásban az alapítók minden évben megjelölnek egy koncepciót, témát, amelyre a pályázóknak ötletpályázati válaszokat kell szolgáltatniuk egy tablónyi terjedelemben.
 3. A felhívást követően a jelentkezők saját akaratukból indulnak a megmérettetésen személyes adataik, elérhetőségeik, arcképeik megadásával az evtajepitesze.hu honlapon történő regisztrációval.
 4. a regisztrációt követően a pályázók önálló azonosító sorszámot kapnak, amelyet beadott munkájukon azonosítóként fel kell tüntetniük.
 5. A pályázók által a honlapon megadott személyes adatokhoz a zsűri tagjai a végső döntésig nem férhetnek hozzá, azokat az eredményhirdetés napján hozzák nyilvánosságra.
 6. A pályázat regisztrációs díjhoz nem kötött.
 7. A pályázók akaratukból indulnak a megmérettetésen, anyaguknak a díj honlapjára történő feltöltésével egyidejűleg kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázati anyaguk sajtótermékekben az alkotók nevével együtt megjelenjen, a díjalapítók pedig forrásmegjelölése mellett azokat esetlegesen felhasználják kommunikációjukban (kiállítás, kiadvány, saját web, média, hírlevél, konferencia, referencia bemutatás, stb.)

 

14. §

A pályázati anyag elkészítése

 1. A regisztrációt követően az evtajepitesze.hu honlapon, a regisztrált pályázók számára fenntartott felületen letölthetővé válnak az arculati elemek, illetve a részletes pályázati kiírás, amelyek figyelembevételével a pályázók elkészítik pályaművüket.
 2. A pályaműveket pdf formátumban, a regisztrált pályázók számára fenntartott felületre kell feltölteni az éves kiírás szerinti minőségben.
 3. a feltöltendő dokumentum fájl neveként is azt a kódot kell megadni, amelyet a pályázó a regisztráció során kapott.
 4. A pályaművek feltöltési határidejét a mindenkori éves kiírás határozza meg. A feltöltött pdf anyagot maximum 1000 karakteres szöveges ismertető egészíti ki, magyar nyelven.

 

15. §

A zsűrizés menete

 1. A feltöltött pályaművek a zsűri döntéséig nem nyilvánosak, azokat kizárólag a felkért zsűri tagjai tekinthetik meg, illetve értékelhetik 1‐10‐ig terjedő pontozással.
 2.  Amennyiben egyértelműen kiderül az első helyezett kiléte (minimum 5 pontos előny a második helyezetthez képest) az eredmény automatikusan kialakul, de a díjátadóig az titkos marad. Amennyiben nincs egyértelmű előny, a kiíró erről tájékoztatja a zsűrit a 3 legtöbb pontot elért pályázati anyag titkos azonosítójának megnevezésével, mely alapján a zsűri újra megtekintheti azokat, és újragondolhatja véleményét, hogy a gála keretein belül megvalósuló zsűrizés 2. körében dönthessen az első helyezett személyéről.
 3. A gálaesten, amennyiben kihirdethető a Junior díjazott, a kiíró megosztja a pályázó kilétét a zsűrivel. Amennyiben nem merül fel vétó valamilyen szabályt sértő tényező fennállása miatt, a zsűri kézfeltartással jelzi a döntés tudomásulvételét. Erről jegyzőkönyv készül.
 4. Amennyiben sor kerül az újabb körös szavazásra, mert a Junior díjazottnál nem alakult ki egyértelmű előny egy pályázónál, azt az alábbiak szabályozzák:
 5. Első körben titkos szavazás (a zsűri felkészülhetett, mert ebben az esetben előre ismert volt mindenki számára a 3 legtöbb pontot elért pályázat azonosító száma) A döntés megkönnyítése végett, és a félreértések elkerülése érdekében kiíró levetíti melyik pályázat melyik kódszámhoz tartozik . A zsűri tagjai titkosan, egyénileg papíralapon szavaznak, melyet kiíró a helyszínen ellenőriz, és a zsűri tudomására hozza.
 6. Amennyiben egyértelmű többség alakul ki, mert egy pályázó megszerzi legalább a zsűri 2/3-ának szavazatát, a győztes kihirdetésre kerül.
 7. Amennyiben nem alakul ki ilyen többség, a zsűri bármely tagja (nem kötelező jelleggel) érvelhet az általa legjobbnak ítélt pályázat mellett (semmiképpen sem valamelyik pályázati anyag ellen).
 8. Amikor minden felszólalni kívánt zsűritag megtette hozzászólását, sor kerül a végszavazásra, ezúttal már csak kézfeltartással, melynek során elegendő a szavazatok felének egyértelmű megszerzése. 
 9.  Amennyiben a végszavazással sem kapja meg egyik pályázó sem a szavazatok több, mint 50%-át, akkor újra nyílt szavazás következik, melyben a két, legtöbb voksot begyűjtő pályázóról lehet már csak szavazni, közülük pedig a több szavazatot szerző lesz az Év Junior Tájépítésze.
 10. A döntés eredménye az Év Tájépítésze gálaműsor napján, a pályaművekből rendezett kiállítás (vetítés) megnyitóján válik nyilvánossá.

 

16. §

A zsűrizés szempontjai

A bírálati szempontok az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE‐DÍJRA érkezett pályaművek esetében különösen:

 1. szakmai innováció, újítás, újszerűség,
 2. társadalmi hatásosság, korszerűség,
 3. adott területhez, a hely szelleméhez történő kulturális‐, környezeti‐, gazdasági illeszkedés
 4. integratív szemléletmód,
 5. kreativitás,
 6. problémamegoldás,
 7. kidolgozottság,
 8. színvonalasság,
 9. prezentációs minőség,
 10. hagyományos tájépítészeti értékek érvényesülése.
 11. klímatudatosság
 12. fenntarthatóság

 

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. §

A díjátadó gálaműsor

 1. A díjak átadása egy nyilvános gálaműsor keretében kerül megrendezésre, ahová az összes pályázó, a szakma képviselői, a döntősök (külön és titkosan kiértesítve), a zsűri és az alapítók, a szaksajtó felkért képviselői, a társszakmák képviselői, valamint a sajtón keresztül a tájépítészet iránt érdeklődők kapnak meghívást.
 2. A döntő (gálaműsor) helyszínét és pontos időpontját az alapítók minden évben előre meghatározzák.A döntő előtt az előző év Ormos Imre‐díjazottjának rövid méltatása és köszöntése történik, aki a zsűri soros elnöki tisztjét tölti be.
 3. A döntősök bemutatása céljából megrendezett beszélgetés után a zsűri a döntéshozatalhoz elvonul, ez alatt (szándék szerint 30perc) koncert/vetítés, egyéb szórakoztató elem kerül a műsorfolyamba, lekötve a közönséget.
 4. A díjak kihirdetése és az emléktárgyak átadása a zsűri elnöke által ez után történik, egy tömbben, az alábbi sorrendben, a döntősök színpadra hívása után (A 3 legtöbb pontot elért Junior pályázó, és az 5 ÉTD döntős együttes jelenlétével):
  • Minden döntős számára átadásra kerül az emléklap (3 legtöbb pontot elért Junior díjazottnál papíralapú oklevél, ÉTD döntősök esetében „beton oklevél”)
  • Év Junior Tájépítésze Díj győztesének kihirdetése
  • Év Tájépítésze Díj – közönségdíjas kihirdetése
  • ÉV Tájépítésze Díj kihirdetése
  • A zsűri elnöke röviden méltatja az ÉV TÁJÉPTÉSZE munkáját
 5. A díjak átadása után állófogadásra kerül sor 

 

18. §

A pályaművek felhasználása

Az evtajepitesze.hu honlapra feltöltött pályamunkákat a DÍJALAPÍTÓK a díjjal összefüggésben lévő kiállítás, kiadvány, prezentáció, reklám, internetes megjelenítés céljára – a szerzők feltüntetésével – de bármely módon és bármely hordozón (beleértve írott és elektronikus médiát, internetet, BTL‐t), időre‐, mértékre‐, földrajzi területre nézve ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatják, azokat többszörözhetik, terjeszthetik, nyilvánosságra hozhatják. Erre a pályázaton résztvevők anyagaik feltöltésével kifejezetten engedélyt adnak.

 

19. §

A pályázatokból való kizárás

 1. A zsűri, illetve az alapítók kizárhatják a bírálatból mindkét DÍJ esetében:
  1. a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
  2. azokat a személyeket, akik a zsűrizés tisztaságát veszélyeztetik,
  3. akik nem felelnek meg a díjazottak körénél leírtaknak
 2. Az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE versenyben ezen felül:
  1. a megadott azonosítószám nélkül beérkező pályaműveket,
  2. egyéb, a személy beazonosítását elősegítő (pl: név, lakcím, jelige, stb. azonosítóval ellátott) pályaműveket.

 

20. §

A zsűri összetétele

 1. A szakmai zsűri 10 tagú, elnöke az előző év Ormos Imre‐emlékérem díjazottja
 2. A zsűri tagjai:
  1. a Magyar Építész Kamara Táj‐ és Kertépítész Tagozatának (MÉK‐TKT) delegáltja,
  2. a Magyar Tájépítészek Szövetségének (MTSZ) delegáltja,
  3. A Wienerberger Zrt. delegáltja
  4. IFLA EUROPE delegáltja,
  5. a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet delegáltja,
  6. előző évi Év Tájépítésze,
  7. a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület (MÖFÖSZ) delegáltja,
  8. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) delegáltja
  9. a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének (MAKE) delegáltja,

A zsűritagok összeállításánál fel kell hívni a delegáló szervezetek figyelmét arra, hogy a 10 tagú zsűriben kellő aránnyal jelenjenek meg a tájépítész és a tájépítész szakmán kívüli, de a szakmánkra nyitott társterületek (építészek, kertészek, iparművészek, stb.) képviselői.

 

21. §

Vitás kérdések

 1. A díjszabályzatban nem szereplő, a lebonyolítást érintő vitás kérdésekben az alapítók képviselői ‐,
 2. a pályázatokkal kapcsolatos vitás kérdésekben pedig első körben a szakmai zsűri – amennyiben ez nem vezet többségi eredményre, akkor a zsűri elnöke – hivatott döntést hozni.
 3. A DÍJAKRA pályázók – pályázatuk benyújtásával egyidejűleg – elfogadják a jelen díjszabályzatban szereplő szabályokat, és vitás kérdésekben alávetik magukat a fenti két pontban megnevezett grémiumok ítéletének.