Év Junior Tájépítésze Díj 2020

A PÁLYÁZATI SEGÉDANYAGOKAT ITT TUDOD LETÖLTENI!

Tisztelt ÉJTD2020 Pályázó!

Ezúton értesítünk minden Pályázót a következőkről:

  1. Az ÉJTD 2020 tervezési feladat alapjaként használható geodéziai felmérés felkerült az egyetemi honlapra és Év tájépítésze honlapokra. Ugyanígy egy légifotó is a tervezési területről.
  2. A megkésett geodéziai felmérés és a koronavírus okozta vészhelyzet miatt az ÉJTD 2020 pályázat leadási határideje 2020. május 5-re tolódik ki (24.00 óra)
  3. A pályázatok leadás módja változik!

    Ehhez minden pályázónak

    - első lépésben https://evtajepitesze.hu/ev-junior-tajepitesze-dij/2 honlap oldalon regisztrálnia kell (az oldal alján)

    - második lépsében a rendszer visszaigazol a regsiztrációnál megadott emilcmre

    - harmadik lépésben lehet feltölteni a file-okat

  1. A regisztráció az Év tájépítésze honlapon 2020. március 26-tól lehetséges
  2. A regisztrációt követően letölthető a poszteralap (template)

Kérjük minden pályázó szíves együttműködését a fentiek szerint.

Üdvözlettel,

Budapest, 2020, március 26.

A Kiírók

ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE DÍJ

9. §
A díj célja
A díj egy alkotó egyetlen, évente meghatározott ötletpályázati felhívás alapján kidolgozott projektjének díjazása. Az elismerés az aktív, kreatív fiatal, pályakezdő tájépítészek díja, amely egyben a kiemelkedő tehetségek bemutatkozását, szakmai önbecsülésük növelését szolgálja, nagyobb teljesítményre ösztönző erő, a szakma generációkon átívelő kohéziójának erősítője, mely a szakmaközi kapcsolatok építését is szolgálja, egyben korszerű kommunikációs eszközöket felvonultató PR felület.

10. §
A díjazottak köre
ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ-ban részesülhet minden magyar állampolgárságú, tájépítész hallgatói státuszú vagy végzettségű alkotó, aki 3 évig ilyen díjban nem részesült, legfeljebb 3 éve diplomázott, teljesíti a mindenkori díjszabályzatban és az adott évi kiírásban szereplő feltételeket, illetve nem tagja a jelölteket értékelő zsűrinek és nem rokona az adott évben felkért zsűritagoknak.

11. §
Az Év Junior Tájépítésze pályázatok díjazása
(1) Az Év Junior Tájépítésze a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft által felajánlott nagy értékű tárgyjutalomban, illetve képzőművészetileg kidolgozott emléktárgyban részesül.
(2) Az alapító tagok nem zárják ki egyéb támogatók által adományozott különdíjak, vagy díjszponzorizáció lehetőségét sem, a támogatók köréről azonban közösen egyeztetnek, és azok ajánlkozását a díjalapítók képviselőinek egyhangú pozitív döntése esetén fogadják be.

12. §
A díjra jelentkezés menete
(1) Az alapítók évente (minden év őszén) felhívást tesznek közzé a médiában, az egyetemi hirdetési felületeken és saját honlapjaikon, valamint az evtajepitesze.hu honlapon jelen díjszabályzat alapján.
(2) A felhívásban az alapítók minden évben megjelölnek egy koncepciót, témát, amelyre a pályázóknak ötletpályázati válaszokat kell szolgáltatniuk egy tablónyi terjedelemben.
(3) A felhívást követően a jelentkezők saját akaratukból indulnak a megmérettetésen személyes adataik, elérhetőségeik, arcképeik megadásával az evtajepitesze.hu honlapon történő regisztrációval.
(4) a regisztrációt követően a pályázók önálló azonosító sorszámot kapnak, amelyet beadott munkájukon azonosítóként fel kell tüntetniük.
(5) A pályázók által a honlapon megadott személyes adatokhoz a zsűri tagjai a végső döntésig nem férhetnek hozzá, azokat az eredményhirdetés napján hozzák nyilvánosságra.
(6) A pályázat regisztrációs díjhoz nem kötött.
(7) A pályázók akaratukból indulnak a megmérettetésen, anyaguknak a díj honlapjára történő feltöltésével egyidejűleg kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázati anyaguk sajtótermékekben az alkotók nevével együtt megjelenjen, a díjalapítók pedig forrás megjelölése mellett azokat esetlegesen felhasználják kommunikációjukban (kiállítás, kiadvány, saját web, média, hírlevél, konferencia, referencia bemutatás stb.)

13. §
A pályázati anyag elkészítése
(1) A regisztrációt követően az evtajepitesze.hu honlapon, a regisztrált pályázók számára fenntartott felületen letölthetővé válnak az arculati elemek, illetve a részletes pályázati kiírás, amelyek figyelembevételével a pályázók elkészítik pályaművüket.
(2) A pályaműveket pdf formátumban, a regisztrált pályázók számára fenntartott felületre kell feltölteni az éves kiírás szerinti minőségben.
(3) a feltöltendő dokumentum fájl neveként is azt a kódot kell megadni, amelyet a pályázó a regisztráció során kapott (pl.: 1234567.pdf stb.).
(4) A pályaművek feltöltési határidejét a mindenkori éves kiírás határozza meg. A feltöltött pdf anyagot maximum 1000 karakteres szöveges ismertető egészíti ki magyar és angol nyelven.

14. §
A zsűrizés menete
(1) A feltöltött pályaművek a zsűri döntéséig nem nyilvánosak, azokat kizárólag a felkért zsűri tagjai tekinthetik meg, illetve értékelhetik 1-10-ig terjedő pontozással.
(2) A zsűri a pályaművekről az éves kiírás szerinti időpontig döntést hoz.
(3) A döntés eredménye az Év Tájépítésze gálaműsor napján, a pályaművekből rendezett kiállítás megnyitóján válik nyilvánossá.

15. §
A zsűrizés szempontjai
A bírálati szempontok az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJRA érkezett pályaművek esetében különösen:
(1) szakmai innováció, újítás, újszerűség,
(2) társadalmi hatásosság, korszerűség,
(3) adott területhez, a hely szelleméhez történő kulturális-, környezeti-, gazdasági illeszkedés
(4) integratív szemléletmód,
(5) kreativitás,
(6) problémamegoldás,
(7) kidolgozottság,
(8) színvonalasság,
(9) prezentációs minőség,
(10)hagyományos tájépítészeti értékek érvényesülése.
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16. §
A díjátadó gálaműsor
(1) A DÍJAK átadása egy nyilvános gálaműsor keretében kerül megrendezésre, ahová az összes pályázó, a szakma képviselői, a döntősök (külön és titkosan kiértesítve), a zsűri és az alapítók, a szaksajtó felkért képviselői, a társszakmák képviselői, valamint a sajtón keresztül a tájépítészet iránt érdeklődők kapnak meghívást.
(2) A döntő (gálaműsor) helyszínét és pontos időpontját az alapítók minden évben előre meghatározzák.

(3) A döntő várható időpontja 2020-ban május közepén lesz.
(4) A döntő előtt az előző év Ormos Imre-díjazottjának rövid méltatása és köszöntése történik, aki a zsűri soros elnöki tisztjét tölti be.
(5) A gálaműsor keretében az 5 tájépítész príma laudálása alatt a príma által feltöltött pályázati anyag kerül levetítésre.
(6) Minden egyes bemutatást követően a díjalapítók képviselői átadják a prímának járó ÉV TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ emléktárgyat.
(7) Amíg a zsűritagok végső döntésre visszavonulnak, addig kihirdetésre kerül az előző napon lezárult közönségszavazat eredménye, és a nyertesnek az alapítók képviselői átadják a közönségdíjat.
(8) A zsűri képviselői döntésük meghozatala után megosztják a közönséggel a pályázat egészével kapcsolatos gondolataikat, majd a zsűri elnöke nyilvánosan megnevezi az Év Tájépítészét és az alapítók képviselői ünnepélyesen átadják a fődíjat.
(9) Az ÉV TÁJÉPÍTÉSZE 10-15 percben előadást tart saját pályaművéről.
(10)A zsűri elnöke megnyitja a pályázók által a honlapra is feltöltött, de nyomdailag is kivitelezett kiállítást, amelyet állófogadás kísér.
(11)A kiállítás megnyitóján a zsűri elnöke nyilvánosan kihirdeti az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ nyertesét, és a nyertesnek az alapítók képviselői átadják az őt megillető díjat.
(12)Az esetleges különdíjak átadásra ezt követően, az állófogadás keretében kerülhet sor.

17. §
A pályaművek felhasználása
Az evtajepitesze.hu honlapra feltöltött pályamunkákat a DÍJALAPÍTÓK a díjjal összefüggésben lévő kiállítás, kiadvány, prezentáció, reklám, internetes megjelenítés céljára - a szerzők feltüntetésével - de bármely módon és bármely hordozón (beleértve írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatják, azokat többszörözhetik, terjeszthetik, nyilvánosságra hozhatják. Erre a pályázaton résztvevők anyagaik feltöltésével kifejezetten engedélyt adnak.

18. §
A pályázatokból való kizárás
(1) A zsűri, illetve az alapítók kizárhatják a bírálatból mindkét DÍJ esetében:
a) a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
b) azokat a személyeket, akik a zsűrizés tisztaságát veszélyeztetik,
c) akik nem felelnek meg a díjazottak körénél leírtaknak (ld. szabályzat I. fejezet 2. § és II. fejezet 10. §)
(2) Az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE versenyben ezen felül:
a) a megadott azonosítószám nélkül beérkező pályaműveket,
b) egyéb, a személy beazonosítását elősegítő (pl: név, lakcím, jelige, stb. azonosítóval ellátott) pályaműveket.

19. §
A zsűri összetétele
(1) A szakmai zsűri 9 tagú, elnöke az előző év Ormos Imre-emlékérem díjazottja
(2) A zsűri tagjai:
a) a Magyar Építőművészek Szövetségének delegáltja,
b) a Európai Tájépítész Szövetség (EFLA) delegáltja,
c) a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft delegáltja,
d) a Magyar Tájépítészek Szövetségének (MTSZ) delegáltja,
e) a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozatának (MÉK-TKT) delegáltja,
f) a Budapesti Szent István Egyetem Tájépítész Karának delegáltja,
g) a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének (MAKEOSZ) delegáltja,
h) a Magyar Főkertészek Országos Szövetségének (MÖFÖSZ) delegáltja.
(3) A zsűritagok összeállításánál fel kell hívni a delegáló szervezetek figyelmét arra, hogy a 9 tagú zsűriben kellő súllyal jelenjenek meg a tájépítész szakmán kívüli, de a szakmánkra nyitott társterületek (építészek, kertészek, iparművészek, stb.) képviselői.

20. §
Vitás kérdések
(1) A díjszabályzatban nem szereplő, a lebonyolítást érintő vitás kérdésekben az alapítók képviselői-,
(2) a pályázatokkal kapcsolatos vitás kérdésekben pedig első körben a szakmai zsűri - amennyiben ez nem vezet többségi eredményre, akkor a zsűri elnöke -hivatott döntést hozni.
(3) A DÍJAKRA pályázók - pályázatuk benyújtásával egyidejűleg - elfogadják a jelen díjszabályzatban szereplő szabályokat, és vitás kérdésekben alávetik magukat a fenti két pontban megnevezett grémiumok ítéletének.

A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES SEGÉDLETEK ITT ELÉRHETŐEK!